www.exxperteam.de controlling, financing
www.hmp-innovation.com brand concept, innovation process
www.productconcept.com material & suppliers market
www.marketingpool.net specialist for sales in sanitary field in Germany
www.artofsale.de
www.code2design.de
www.noa.de
www.schmiddem.com
www.yellowdesign.com